Digitale 4K-videocamera/Digitale HD-videocameraFDR-AX100/FDR-AX100E/HDR-CX900/HDR-CX900E

Scherpstellen

U kunt de scherpstelling handmatig aanpassen. Selecteer deze functie ook als u gericht wilt scherpstellen op een bepaald onderwerp.

  1. - [Camera/Microfoon] - [Handmatige instell.] - [Scherpstellen] - gewenste instelling.

Beschrijving van menu-items

Autom. (standaardinstelling):
De scherpstelling wordt automatisch aangepast.
Handmatig :

verschijnt.

Pas de scherpstelling aan met (onderwerp dichtbij) of (onderwerp veraf). verschijnt wanneer niet dichterbij kan worden scherpgesteld en verschijnt wanneer niet verder weg kan worden scherpgesteld.

Opmerking

  • Voor een goede scherpstelling bedraagt de minimale afstand tussen dit product en het onderwerp ongeveer 1 cm voor groothoekopnamen en ongeveer 100 cm voor teleopnamen.

Hint

  • Het is eenvoudiger om scherp te stellen op het onderwerp door de motorzoomknop naar T (teleopname) te bewegen om de scherpstelling aan te passen en vervolgens naar W (groothoek) om de zoomfunctie aan te passen voor de opname. Om een onderwerp van dichtbij te filmen, beweegt u de motorzoomknop naar W (groothoek) en stelt u vervolgens scherp.
  • Dit product toont de scherpstelafstand gedurende enkele seconden wanneer [Scherpstellen] is ingesteld op [Handmatig] of wanneer u handmatig scherpstelt. Deze afstand kan worden gebruikt als richtlijn bij een donker onderwerp waarop moeilijk scherp kan worden gesteld.