Digitale 4K-videocamera/Digitale HD-videocameraFDR-AX100/FDR-AX100E/HDR-CX900/HDR-CX900E

Audio opnameniveau

U kunt het audio-opnameniveau instellen.

  1. - [Camera/Microfoon] - [Microfoon] - [Audio opnameniveau] - gewenste instelling.

Beschrijving van menu-items

Autom. (standaardinstelling):
Het audio-opnameniveau wordt automatisch ingesteld.
Handmatig ():
Stel het audio-opnameniveau in met om het audio-opnameniveau te verhogen en met om het audio-opnameniveau te verlagen.

Opmerking

  • De instelling wordt steeds als u overschakelt tussen [Autom.] en [Handmatig] gereset.
  • Als [Audio opnameniveau] is ingesteld op [Handmatig], wordt het volgende overgeschakeld naar [Uit].
    • Ingeb. zoom microf.
  • Het wordt aanbevolen om een koptelefoon te gebruiken voor afstellen van het geluid.
  • Wanneer u constant hard geluid opneemt, dient u het opnameniveau van te voren lager te zetten om dynamisch geluid op te nemen.
  • De begrenzing is altijd actief, ongeacht de instelling voor opnameniveau.
  • Als u een speciale microfoon gebruikt die is bevestigd aan de Multi-interfaceschoen, wordt de instelling voor opnameniveau genegeerd en kunt u het opnameniveau niet aanpassen.
  • Nadat [Mijn stemonderdruk.] is ingesteld op [Aan], kunt u het audio-opnameniveau niet langer wijzigen.