Digitale 4K-videocamera/Digitale HD-videocameraFDR-AX100/FDR-AX100E/HDR-CX900/HDR-CX900E

Opnamefunctie

U kunt uw gewenste beeldkwaliteit selecteren voor films. De opnameduur of het type media waarnaar de beelden kunnen worden gekopieerd, kunnen afhankelijk van de geselecteerde filmkwaliteit verschillen.

 1. - [Beeldkwal./Formaat] - [Opnamefunctie] - gewenste instelling.

Beschrijving van menu-items

Wanneer [Bestandsindeling] is ingesteld op [XAVC S 4K], kan [60Mbps ] of [100Mbps ] worden geselecteerd.

Wanneer [Bestandsindeling] is ingesteld op [XAVC S HD], is [50Mbps ] vast ingesteld voor [Opnamefunctie].

Wanneer [Bestandsindeling] is ingesteld op [AVCHD]:

Hoogste kwalitt :
Neemt een film op van de hoogst mogelijke kwaliteit voor dit product (indien in 60i(*) / 50i(**) / 24p(*) / 25p(**)).
Hoge kwaliteit :
Neemt een film op van een hogere kwaliteit (indien in 60i(*) / 50i(**) / 24p(*) / 25p(**)).
Standaard :
Neemt een film op van standaardkwaliteit (indien in 60i(*) / 50i(**)).
Lange tijd :
Neemt een lange film op (indien in 60i(*) / 50i(**)).
60p-kwaliteit (*)/50p-kwaliteit (**)
Neemt een film op in 60p(*) / 50p(**).

*Modellen met het NTSC-kleursysteem

** Modellen met het PAL-kleursysteem

Opmerking

 • U kunt XAVC S 4K en 100 Mbps tegelijkertijd selecteren wanneer u softwareversie 3.00 of later gebruikt op FDR-AX100/FDR-AX100E. Om de softwareversie te bevestigen, selecteert u - [Setup] - [Algemene instelling.] - [Versie]. (Het menu-item [Versie] wordt weergegeven met softwareversie 2.00 of later.)

Hint

 • Op welke mediatypen beelden kunnen worden opgeslagen, is afhankelijk van de geselecteerde beeldkwaliteit.
  • 60p-kwaliteit (*) / 50p-kwaliteit (**) / Hoogste kwalitt :

   Geheugenkaart, externe media, Blu-ray-discs

  • Hoge kwaliteit /Standaard / Lange tijd :

   Geheugenkaart, externe media, Blu-ray-discs, AVCHD-opnamediscs

*Modellen met het NTSC-kleursysteem: [60p-kwaliteit ] kan alleen worden ingesteld als [Framerate] is ingesteld op [60p].

**Modellen met het PAL-kleursysteem: [50p-kwaliteit ] kan alleen worden ingesteld als [Framerate] is ingesteld op [50p].