Digitale 4K-videocamera/Digitale HD-videocameraFDR-AX100/FDR-AX100E/HDR-CX900/HDR-CX900E

De InfoLITHIUM-accu

Dit product werkt alleen met een InfoLITHIUM-accu uit de V-serie. InfoLITHIUM-accu's uit de V-serie hebben de markering .

Wat is een InfoLITHIUM-accu?

 • Een InfoLITHIUM-accu is een lithium-ion-accu die informatie over de gebruikstoestand kan uitwisselen tussen dit product en een netspanningsadapter/lader (afzonderlijk verkrijgbaar).
 • De InfoLITHIUM-accu meet het stroomverbruik op basis van de gebruiksomstandigheden van dit product en geeft de resterende accuduur in minuten weer.

De accu opladen

 • Laad de accu op voordat u dit product gebruikt.
 • Wij raden aan de accu op te laden bij een omgevingstemperatuur van of 10 ˚C tot 30 ˚C tot het POWER/CHG (opladen)-lampje uitgaat. Als u de accu oplaadt bij een temperatuur buiten dit bereik, wordt de accu mogelijk niet efficiënt opgeladen.
 • Het POWER/CHG (opladen)-lampje knippert tijdens het opladen in de volgende gevallen.
  • De accu is niet correct geplaatst.
  • De accu is beschadigd.
  • De accu is te koud.

   Haal de accu van dit product en breng deze naar een warme plaats.

  • De accu is te warm.

   Haal de accu van dit product en breng deze naar een koele plaats.

De accu efficiënt gebruiken

 • De accuprestaties nemen af bij een omgevingstemperatuur van minder dan 10 ˚C en u kunt de accu dan ook minder lang gebruiken. Voer in dit geval een van de volgende procedures uit, zodat u de accu langer kunt gebruiken:
  • Bewaar de accu in een binnenzak om deze warm te houden en plaats de accu pas in dit product vlak voordat u gaat opnemen.
  • Gebruik zo mogelijk een accu met grote capaciteit.
 • Bij regelmatig gebruik van het LCD-scherm of afspelen, snel vooruit en snel achteruit spoelen raakt de accu sneller leeg.
 • Sluit het LCD-scherm als u niet opneemt of afspeelt op dit product. De accu raakt ook leeg wanneer de pauzestand voor opnemen of afspelen op dit product geactiveerd is.
 • Houd voldoende reserveaccu's bij de hand voor 2 of 3 keer de verwachte opnameduur en maak testopnamen voordat u de uiteindelijke opname maakt.
 • Stel de accu niet bloot aan water. De accu is niet waterbestendig.

De aanduiding van de resterende accuspanning

 • Wanneer de stroom wordt uitgeschakeld terwijl de indicator voor de resterende accuspanning aangeeft dat er voldoende stroom is, laadt u de accu nogmaals volledig op. De resterende accuspanning wordt correct weergegeven. Soms kan de juiste aanduiding echter niet worden weergegeven als de accu geruime tijd achtereen aan hitte is blootgesteld of lang in volledig opgeladen toestand is blijven liggen of als de accu erg intensief is gebruikt.
 • Afhankelijk van de omstandigheden en de omgevingstemperatuur knippert het pictogram , waarmee wordt aangegeven dat de accu bijna leeg is, hoewel de accu nog ongeveer 20 minuten kan worden gebruikt.

De accu bewaren

 • Als de accu langere tijd niet wordt gebruikt, moet u de accu één keer per jaar volledig opladen en ontladen met dit product zodat de accu goed blijft werken. Als u de accu wilt opbergen, verwijdert u deze uit dit product en bewaart u de accu op een droge, koele plaats.
 • U kunt de accu op dit product volledig ontladen door - [Setup] - [Algemene instelling.] - [Stroombesparing] - [Uit] te selecteren en dit product in de opnamepauzestand te laten tot het apparaat wordt uitgeschakeld.

De levensduur van de accu

 • De capaciteit van de accu neemt af mettertijd en door herhaaldelijk gebruik. Het is waarschijnlijk tijd voor een nieuwe accu als de gebruiksduur tussen twee keer opladen te kort wordt.
 • De levensduur van een accu is afhankelijk van de omstandigheden waaronder deze wordt bewaard en gebruikt.