Digitale 4K-videocamera/Digitale HD-videocameraFDR-AX100/FDR-AX100E/HDR-CX900/HDR-CX900E

Gebruik en onderhoud

Opnemen

 • Test de opnamefunctie voordat u begint met opnemen, zodat u zeker weet dat beeld en geluid zonder problemen zullen worden opgenomen.
 • Er wordt geen vergoeding verstrekt voor de inhoud van opnamen, ook niet als er niet kan worden opgenomen of afgespeeld als gevolg van een storing van dit product, problemen met de opnamemedia, enzovoort.
 • Televisiekleursystemen verschillen afhankelijk van het land/de regio. U kunt de opnamen alleen weergeven op een televisie die het signaalformaat voor dit product ondersteunt.
 • Voor televisieprogramma's, films, videobanden en ander beeldmateriaal gelden mogelijk auteursrechten. Het opnemen van dergelijk materiaal zonder toestemming kan een inbreuk betekenen op de wetgeving inzake auteursrechten.

LCD-scherm

 • Het LCD-scherm is vervaardigd met uiterst verfijnde precisietechnologie en dat maakt dat minstens 99,99% van de pixels voor gebruik beschikbaar is. Soms kunnen er echter constant zwarte en/of heldere stipjes (wit, rood, blauw of groen) verschijnen op het LCD-scherm. Deze stipjes zijn een normaal resultaat van het fabricageproces en hebben geen enkele invloed op de opnames.

  A: Witte, rode, blauwe of groene stipjes

  B: Zwarte stipjes

Over deze Help-gids, illustraties en schermaanduidingen

 • De beelden die in deze Help-gids zijn weergegeven ter illustratie, zijn opgenomen met een digitale camera en kunnen bijgevolg verschillen van de beelden en schermaanduidingen van dit product. De afbeeldingen en schermaanduidingen van dit product zijn bovendien vergroot of vereenvoudigd om ze begrijpelijker te maken.
 • Ontwerp en specificaties van dit product en accessoires kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.
 • In de Help-gids worden DVD-discs die zijn opgenomen in HD-beeldkwaliteit (HD) AVCHD-discs genoemd.

Over het gebruik en opslagplaatsen

 • Dit product is niet stofdicht en evenmin druppel- of waterbestendig.
 • Houd dit product niet vast bij de volgende onderdelen en ook niet bij de afdekkingen van de aansluitingen.

  A: LCD-scherm

  B: Ingebouwde USB-kabel

  C: Beeldzoeker

  D: Schoenkap

 • Richt dit product nooit naar de zon. Als u dit wel doet, kan dit een storing in het product veroorzaken. Neem de zon alleen op als het licht niet fel is, zoals tijdens de schemering.
 • Gebruik of bewaar dit product en accessoires niet onder de volgende omstandigheden:
  • In een extreem warme, koude of vochtige ruimte. Stel ze nooit bloot aan temperaturen hoger dan 60 ˚C , zoals in de volle zon, nabij verwarmingstoestellen of in een auto die in de zon is geparkeerd. Er kunnen storingen optreden of de camcorder en de accessoires kunnen vervormen.
  • In de buurt van sterk magnetische velden of mechanische trillingen. Er kan een storing optreden in het product.
  • In de buurt van sterke radiogolven of straling. Dit product kan mogelijk niet goed opnemen.
  • In de buurt van tuners zoals TV's of een radio. Er kan ruis optreden.
  • Op zandstranden en in stoffige omgevingen. Zand en stof kunnen in dit product komen en een storing veroorzaken. Soms kunnen deze storingen niet meer worden hersteld.
  • Bij het raam of buiten, waar het LCD-scherm, de beeldzoeker of de lens aan direct zonlicht kunnen worden blootgesteld. Dit beschadigt de binnenkant van het LCD-scherm of de beeldzoeker.
 • Gebruik voor werking op gelijkstroom of wisselstroom alleen de accessoires die in deze gebruiksaanwijzing worden vermeld.
 • Zorg ervoor dat het product niet nat wordt, bijvoorbeeld door regen of zeewater. Als het product nat wordt, kunnen er storingen optreden. Soms kunnen deze storingen niet meer worden hersteld.
 • Mocht er vloeistof of een voorwerp binnen in het product terechtkomen, dan dient u de stekker uit het stopcontact te halen en het eerst door een Sony-leverancier laten nakijken voordat u het apparaat weer in gebruik neemt.
 • Vermijd ruwe behandeling, demontage, aanpassing en schokken door op het toestel te kloppen, het te laten vallen of erop te trappen. Wees vooral voorzichtig met de lens.
 • Houd het LCD-scherm en de beeldzoeker gesloten wanneer u het product niet gebruikt.
 • Bedien het product niet als er iets omheen is gewikkeld, bijvoorbeeld een handdoek.
 • Als u het netsnoer loskoppelt, moet u aan de stekker en niet aan het snoer trekken.
 • Beschadig het netsnoer niet door er bijvoorbeeld een zwaar voorwerp op te plaatsen.
 • Gebruik geen vervormde of beschadigde accu.
 • Houd de metalen contactpunten goed schoon.
 • Als er elektrolytische vloeistof uit de accu is gelekt:
  • Neem contact op met de een plaatselijke, door Sony erkende onderhoudsdienst.
  • Spoel vloeistof af die op uw huid is terechtgekomen.
  • Als er vloeistof in uw ogen is gekomen, wast u uw ogen met veel water en raadpleegt u een arts.

Wanneer u dit product langere tijd niet gebruikt

 • Om het product lange tijd in optimale conditie te houden, schakelt u het ongeveer één keer per maand in en laat u wat beelden opnemen en afspelen.
 • Ontlaad de accu volledig voordat u deze opbergt.

Opmerking over de temperatuur van dit product/de accu

 • Als dit product of de accu heel warm of koud worden, kunt u er mogelijk niet mee opnemen of afspelen doordat er in die situaties beveiligingsfuncties worden geactiveerd In dit geval verschijnt er een aanduiding op het LCD-scherm of in de beeldzoeker.

Opmerkingen over het opladen via de ingebouwde USB-kabel

 • Mogelijk kunt u niet via alle computers opladen.
 • Indien u dit product aansluit op een laptop die niet is verbonden met een stroombron, wordt de accu van de laptop verder ontladen. Laat dit product niet op die manier aangesloten op een computer.
 • Opladen met een zelfbouwcomputer, een aangepaste computer of via een USB-hub werkt niet gegarandeerd. Dit product werkt mogelijk niet goed afhankelijk van het USB-apparaat dat met de computer wordt gebruikt.

LCD-scherm

 • Druk niet te hard op het LCD-scherm, dit kan vreemde kleuren en schade veroorzaken.
 • Als u dit product gebruikt in een koude omgeving, kunnen er nabeelden op het LCD-scherm verschijnen. Dit duidt niet op een storing. Dit duidt niet op een storing.
 • Tijdens het gebruik van dit product kan de achterkant van het LCD-scherm warm worden. Dit duidt niet op een storing.

Multi-interfaceschoen

 • Bij gebruik van een speciale microfoon, wordt deze samen met dit product in- of uitgeschakeld.
 • Raadpleeg voor nadere informatie de gebruiksaanwijzing die bij uw accessoire wordt geleverd.
 • Als u een accessoire wilt bevestigen, plaatst en bevestigt u het accessoire op de Multi-interfaceschoen door het omlaag te drukken en naar voren te schuiven totdat het niet verder kan. Verwijder het accessoire door het omlaag te drukken.
 • Als u films opneemt met een externe flitser (afzonderlijk verkrijgbaar) die is aangesloten op de Multi-interfaceschoen, schakelt u de externe flitser uit om te voorkomen dat het oplaadgeluid wordt opgenomen.
 • Als een externe microfoon (afzonderlijk verkrijgbaar) is aangesloten, heeft deze prioriteit boven de ingebouwde microfoon.

ZEISS-lens

 • Dit product is uitgerust met een ZEISS-lens die is ontwikkeld door ZEISS in Duitsland in samenwerking met Sony Corporation en produceert beelden van superieure kwaliteit. De lens maakt gebruik van het MTF(*)-meetsysteem voor videocamera's en biedt een kwaliteit die kenmerkend is voor een ZEISS-lens.
 • Ook is de lens van dit product voorzien van een T*-coating voor het onderdrukken van ongewenste reflectie en voor het natuurgetrouw reproduceren van kleuren.

*MTF= Modulation Transfer Function. De cijferwaarde geeft aan hoeveel licht afkomstig van het onderwerp door de lens wordt opgevangen.

Over de vooraf geïnstalleerde oplaadbare accu

 • Dit product bevat een vooraf geïnstalleerde oplaadbare accu zodat de datum, tijd en andere instellingen worden bewaard, zelfs wanneer het LCD-scherm wordt gesloten. De vooraf geïnstalleerde oplaadbare accu wordt opgeladen wanneer dit product via de netspanningsadapter is aangesloten op het stopcontact of terwijl de accu aangesloten is. Als u dit product helemaal niet gebruikt, is de oplaadbare accu na ongeveer 2 maanden volledig leeg. Laad de vooraf geïnstalleerde oplaadbare accu op voordat u dit product voor het eerst gebruikt. Als de vooraf geïnstalleerde oplaadbare accu niet is opgeladen, heeft dit echter geen invloed op het gebruik van dit product, behalve wat betreft het vastleggen van de datum.
  Hoe de vooraf geïnstalleerde oplaadbare accu op te laden
  Sluit dit product aan op een stopcontact met behulp van de bijgeleverde netspanningsadapter en laat het zo minstens 24 uur met gesloten LCD-monitor.