Digitale 4K-videocamera/Digitale HD-videocameraFDR-AX100/FDR-AX100E/HDR-CX900/HDR-CX900E

Opmerkingen over de licentie

DIT PRODUCT HEEFT ONDER DE AVC-PATENTENPORTEFEUILLE EEN LICENTIE VOOR HET PERSOONLIJK EN NIET-COMMERCIƋLE GEBRUIK VAN EEN KLANT OM

(i) VIDEO TE CODEREN OVEREENKOMSTIG DE AVC-STANDAARD ("AVC-VIDEO") EN/OF

(ii) AVC-VIDEO TE DECODEREN DIE WAS GECODEERD DOOR EEN CONSUMENT VOOR PERSOONLIJK EN NIET-COMMERCIEEL GEBRUIK EN/OF VERKREGEN VAN EEN VIDEOLEVERANCIER MET LICENTIE VOOR DE LEVERING VAN AVC-VIDEO.

ER WORDT GEEN LICENTIE TOEGEKEND OF GEƏMPLICEERD VOOR ANDER GEBRUIK.

AANVULLENDE INFORMATIE KAN WORDEN VERKREGEN VIA MPEG LA, L.L.C.

ZIE <HTTP://WWW.MPEGLA.COM>

Wij leveren de software in dit product op basis van licentieovereenkomsten met de eigenaren van de respectievelijke auteursrechten. Op basis van verzoeken van de houders van het auteursrecht van deze toepassingen, zijn we verplicht u op de hoogte te stellen van het volgende. Lees de onderstaande hoofdstukken door.

Exemplaren van de licenties zijn (in het Nederlands) opgeslagen in het interne geheugen van dit product. Breng een massaopslagverbinding tot stand tussen dit product en een computer en lees de bestanden in de map "LICENSE" in "PMHOME".

Informatie over software waarop GNU GPL/LGPL van toepassing is

Dit product bevat software die in aanmerking komt voor de GNU General Public License (hierna "GPL" genoemd) of GNU Lesser General Public License (hierna "LGPL" genoemd).

Hiermee wordt aangegeven dat u recht hebt op toegang tot de broncode voor deze software en deze mag aanpassen en opnieuw distribueren volgens de voorwaarden van de bijgeleverde GPL/LGPL.

U vindt de broncode op internet. U kunt deze downloaden via de volgende URL. Selecteer tijdens het downloaden van de broncode FDR-AX100/HDR-CX900 als model voor dit product.

http://www.sony.net/Products/Linux/

Wij hebben liever dat u geen contact met ons opneemt over de inhoud van de broncode.

Exemplaren van de licenties zijn (in het Nederlands) opgeslagen in het interne geheugen van dit product. Breng een massaopslagverbinding tot stand tussen dit product en een computer en lees de bestanden in de map "LICENSE" in "PMHOME".