Digitale 4K-videocamera/Digitale HD-videocameraFDR-AX100/FDR-AX100E/HDR-CX900/HDR-CX900E

Bij problemen

Volg de onderstaande procedure wanneer u problemen ondervindt bij het gebruik van dit product.

  1. Zie de items onder "Probleemoplossing" en controleer dit product.
  2. Koppel de spanningsbron los en sluit deze na ongeveer 1 minuut weer aan. Schakel vervolgens dit product in.
  3. Voer [Initialiseren] uit.
    • Als u op [Initialiseren] drukt, worden alle instellingen gereset, met inbegrip van de klokinstelling.
  4. Neem contact op met de Sony-leverancier of een plaatselijke, door Sony erkende onderhoudsdienst.