Digitální videokamera s rozlišením 4K/Digitální videokamera s vysokým rozlišenímFDR-AX100/FDR-AX100E/HDR-CX900/HDR-CX900E

Nastavení jazyka, data a času

Při prvním použití videokamery nastavte jazyk, datum a čas.

 1. Otevřete monitor LCD videokamery a zapněte napájení.
 2. Vyberte požadovaný jazyk a poté vyberte možnost [Další].

  A: Klepněte na monitor LCD

 3. Vyberte požadovanou zeměpisnou oblast pomocí / a vyberte možnost [Další].

 4. Nastavte [Letní čas], vyberte formát data a zvolte datum a čas.
  • Nastavíte-li [Letní čas] na hodnotu [Zap.], posunou se hodiny o 1 hodinu dopředu.
  • Po nastavení data a času vyberte jednu z položek a upravte hodnotu pomocí /.
  • Jakmile vyberete - , je nastavení data a času dokončeno.

Tip

 • Datum a čas se automaticky zaznamená a bude je možné zobrazit pouze při přehrávání. Chcete-li je zobrazit, vyberte – [Nastavení] – [Nastavení Přehrávání] – [Datový kód] – [Datum/čas].