Digitální videokamera s rozlišením 4K/Digitální videokamera s vysokým rozlišenímFDR-AX100/FDR-AX100E/HDR-CX900/HDR-CX900E

Inteligentní auto

Videokamera nahrává obraz na základě automatického výběru nejvhodnějšího nastavení podle snímaných objektů nebo podmínek.

  1. Na obrazovce nahrávání videa nebo pořizování fotografií vyberte položky – [Zap.] – .
    • Chcete-li funkci Inteligentní auto vypnout, vyberte položky – [Vyp.] – .

  2. Namiřte videokameru na objekt a zahajte nahrávání.
    • Dojde k zobrazení ikon, které odpovídají zjištěným podmínkám.

Detekovatelné scény

Detekce obličejů: (Portrét), (Dítě)

Detekce scény: (Protisvětlo), (Krajina), (Noční scéna), (Bodový reflektor), (Nízká int. světla), (Makro)

Detekce otřesů kamery: (Chůze), (Stativ)

Detekce zvuku: , (Auto. red. zv. větru)

Poznámka

  • V závislosti na podmínkách nahrávání nemusí videokamera očekávanou scénu nebo objekt detekovat.