Digitální videokamera s rozlišením 4K/Digitální videokamera s vysokým rozlišenímFDR-AX100/FDR-AX100E/HDR-CX900/HDR-CX900E

Pomocí funkce BRAVIA Sync

Videokameru lze ovládat dálkovým ovladačem televizoru, pokud ji připojíte k televizoru kompatibilnímu s technologií BRAVIA Sync, který byl vyroben v roce 2008 nebo později, pomocí kabelu HDMI.

Nabídku videokamery lze ovládat stisknutím tlačítka SYNC MENU na dálkovém ovladači televizoru. Stisknutím tlačítek nahoru/dolů/vpravo/vlevo/enter na dálkovém ovladači televizoru lze zobrazit monitor LCD videokamery, například při prohlížení událostí, přehrávání vybraných videí nebo prohlížení fotografií.

Poznámka

  • S některými funkcemi pomocí dálkového ovladače pracovat nelze.
  • Nastavte položku [OVLÁDÁNÍ HDMI] na možnost [Zap.].
  • Nastavte rovněž odpovídajícím způsobem televizor. Podrobnosti naleznete v návodu k obsluze televizoru.
  • Funkce BRAVIA Sync se liší podle modelu televizoru BRAVIA. Podrobnosti naleznete v návodu k obsluze televizoru.
  • Vypnete-li televizor, vypne se současně i videokamera.