Digitální videokamera s rozlišením 4K/Digitální videokamera s vysokým rozlišenímFDR-AX100/FDR-AX100E/HDR-CX900/HDR-CX900E

Kor. autom. expozice

Podle potřeby lze nastavit expozici.

  1. – [Kamera/Mikrofon] – [Ruční Nastavení] – [Kor. autom. expozice] – požadované nastavení.

Popis položek nabídky

Vyp. (výchozí nastavení):
Expozice je nastavena automaticky.
Zap. (Upravená hodnota a EV):
Automatickou úroveň expozice upravte pomocí , pokud je objekt bílý nebo je jasné pozadí, a pomocí , je-li objekt tmavý nebo je nedostatečné osvětlení.