Digitální videokamera s rozlišením 4K/Digitální videokamera s vysokým rozlišenímFDR-AX100/FDR-AX100E/HDR-CX900/HDR-CX900E

Obrazový efekt

Tato funkce vám umožňuje pořizovat působivější snímky zvolením požadovaného efektu.

  1. – [Kamera/Mikrofon] – [Nast. Fotoaparátu] – [Obrazový efekt] – požadované nastavení.

Popis položek nabídky

Vyp. (výchozí nastavení):
Obrazový efekt se nepoužívá.
(Dětský fotoaparát):
Tato funkce umožňuje pořizovat snímky použitím jedinečného barevného odstínu při tmavých barvách okolí. Požadovaný efekt zvolíte pomocí tlačítka [OPTION].
(Pop artové barvy):
Umožňuje pořídit barevný snímek ve stylu pop artu s výrazným barevným odstínem.
(Posterizace):
Umožňuje dosáhnout vysokého kontrastu silným zvýrazněním primárních barev a získat abstraktní vzhled. Požadovaný efekt zvolíte pomocí tlačítka [OPTION].
(Retrofotografie):
Umožňuje vytvořit dojem retro fotografie pomocí sépiových barevných odstínů a kontrastu vybledlých barev.
(Měkký High-key):
Umožňuje pořizovat nekontrastní a jasné snímky s výrazným jasem.
(Částečná barva):
Umožňuje pořídit jednobarevný snímek, v jehož některých částech je zachována určitá barva. Požadovaný efekt zvolíte pomocí tlačítka [OPTION].
(Vysoce kontrast. ČB):
Vytváří výrazné černobílé snímky s vysokým kontrastem.

Poznámka

  • Po výběru položky [Obrazový efekt] nebudou dostupné následující funkce.
    • Pořizování fotografií v režimu nahrávání videí
    • Několik dalších funkcí