Digitální videokamera s rozlišením 4K/Digitální videokamera s vysokým rozlišenímFDR-AX100/FDR-AX100E/HDR-CX900/HDR-CX900E

Prolínačka

Přechody mezi jednotlivými scénami lze oživit níže uvedenými efekty. Požadovaný efekt vyberte v režimu [PŘIP.] (roztmívání) nebo [NAHRÁVÁM] (stmívání).

  1. – [Kamera/Mikrofon] – [Nast. Fotoaparátu] – [Prolínačka] – požadované nastavení.

Popis položek nabídky

Vyp. (výchozí nastavení):
Efekt není používán.
Bílá prolínačka ():

Roztmívání/stmívání s bílým efektem.

A: Roztmívání

B: Stmívání

Černá prolínačka ():

Roztmívání/stmívání s černým efektem.

Snímky nahrané pomocí efektu [Černá prolínačka] mohou na obrazovce indexu vypadat tmavé.

A: Roztmívání

B: Stmívání

Poznámka

  • Stisknete-li tlačítko START/STOP, nastavení se zruší.