Digitální videokamera s rozlišením 4K/Digitální videokamera s vysokým rozlišenímFDR-AX100/FDR-AX100E/HDR-CX900/HDR-CX900E

Samospoušť

Stisknutím tlačítka PHOTO zahajte odpočítávání. Fotografie je pořízena přibližně za 10 sekund.

Poznámka

  • Stejného výsledku dosáhnete stisknutím tlačítka PHOTO na bezdrátovém dálkovém ovladači.
  1. – [Kamera/Mikrofon] – [Nast. Fotoaparátu] – [Samospoušť] – požadované nastavení.

Popis položek nabídky

Vyp. (výchozí nastavení):
Ruší samospoušť.
Zap. ():
Zahajuje záznam pomocí samospouště. Chcete-li nahrávání zrušit, vyberte .