Digitální videokamera s rozlišením 4K/Digitální videokamera s vysokým rozlišenímFDR-AX100/FDR-AX100E/HDR-CX900/HDR-CX900E

Automat. protisvětlo

Videokamera automaticky nastaví expozici pro objekty v protisvětle.

  1. – [Kamera/Mikrofon] – [Nast. Fotoaparátu] – [Automat. protisvětlo] – požadované nastavení.

Popis položek nabídky

Zap. (výchozí nastavení):
Expozice pro objekty v protisvětle je upravena automaticky.
Vyp.:
Nenastaví expozici pro objekty v protisvětle.