Digitální videokamera s rozlišením 4K/Digitální videokamera s vysokým rozlišenímFDR-AX100/FDR-AX100E/HDR-CX900/HDR-CX900E

Snímání úsměvu

Závěrka se spustí automaticky, když videokamera rozpozná úsměv. Nechcete-li pořizovat fotografie automaticky, vyberte [Vyp.].

  1. – [Kamera/Mikrofon] – [Obličej] – [Snímání úsměvu] – požadované nastavení.

Popis položek nabídky

Duální snímání ():
Při rozpoznání úsměvu se závěrka videokamery spustí automaticky, avšak pouze během nahrávání videa.
Vždy zapnuto ():
Při rozpoznání úsměvu se spustí závěrka videokamery, a to vždy v režimu nahrávání.
Vyp. (výchozí nastavení):
Úsměvy nejsou rozpoznávány a fotografie nejsou nahrávány automaticky.

Poznámka

  • Úsměvy nemusí být rozpoznány v závislosti na podmínkách nahrávání, snímaných osobách a nastavení videokamery.