Digitální videokamera s rozlišením 4K/Digitální videokamera s vysokým rozlišenímFDR-AX100/FDR-AX100E/HDR-CX900/HDR-CX900E

Blesk (pouze po připojení externího blesku)

Vyberte nastavení blesku.

Pomocí externího blesku (prodává se zvlášť), který je kompatibilní s videokamerou, můžete při pořizování fotografií zvolit požadované nastavení blesku.

  1. – [Kamera/Mikrofon] – [Blesk] – [Blesk] – požadované nastavení.

Popis položek nabídky

Auto (výchozí nastavení):
Zapne se automaticky v případě nedostatečného okolního osvětlení.
Zapnout ():
Použije blesk vždy bez ohledu na intenzitu okolního osvětlení.
Vypnout ():
Záznam bez blesku.

Poznámka

  • Blesk nelze použít v režimu nahrávání videí.

Tip

  • Částice (prach, pyl atd.), které poletují v blízkosti objektivu, jsou bleskem zvýrazněny a zobrazí se jako bílé kulaté tečky. Chcete-li tento jev potlačit, osvětlete snímané místo a pořiďte snímek objektu bez blesku.