Digitální videokamera s rozlišením 4K/Digitální videokamera s vysokým rozlišenímFDR-AX100/FDR-AX100E/HDR-CX900/HDR-CX900E

Ř. Mřížky

Můžete zobrazit čáry a zkontrolovat, zda je objekt ve vodorovné nebo svislé poloze.

  1. – [Kamera/Mikrofon] – [Asistence Snímání] – [Ř. Mřížky] – požadované nastavení.

Popis položek nabídky

Vyp. (výchozí nastavení):
Rastr mřížky se nezobrazí.
Zap.:
Zobrazí se rastr mřížky.

Tip

  • Umístění objektu do zaměřovacího bodu rastru mřížky vytvoří vyváženou kompozici.
  • Čáry nejsou nahrávány.
  • Vnější rámeček rastru mřížky ukazuje oblast obrazovky televizoru, který neumožňuje zobrazení celého obrazu.