Digitální videokamera s rozlišením 4K/Digitální videokamera s vysokým rozlišenímFDR-AX100/FDR-AX100E/HDR-CX900/HDR-CX900E

Zobr. úrov. zvuku

Můžete zvolit, zda se má zobrazovat měřič úrovně zvuku či nikoli. Podoba měřiče úrovně zvuku se mění podle nastavení [Režim zvuku] setting.

  1. – [Kamera/Mikrofon] – [Asistence Snímání] – [Zobr. úrov. zvuku] – požadované nastavení.

Popis položek nabídky

Zap. (výchozí nastavení):
Zobrazuje měřič úrovně zvuku.
Vyp.:
Nezobrazuje měřič úrovně zvuku.