Digitální videokamera s rozlišením 4K/Digitální videokamera s vysokým rozlišenímFDR-AX100/FDR-AX100E/HDR-CX900/HDR-CX900E

Číslo souboru

Lze zvolit způsob, jakým jsou fotografiím nebo videím ve formátu MP4 přiřazována čísla souborů.

  1. – [Nastavení] – [Nastavení Média] – [Číslo souboru] – požadované nastavení.

Popis položek nabídky

Série (výchozí nastavení):

Přiřadí čísla souborů fotografiím nebo videím ve formátu MP4 dle pořadí. Číslo souboru se zvýší při každém pořízení fotografie nebo videa ve formátu MP4.

I v případě, že nahradíte paměťovou kartu jinou, bude číslo souboru přiřazováno v příslušném pořadí.

Resetovat:
Přiřazuje čísla souborů v pořadí počínaje největším číslem, které existuje na záznamovém médiu. Je-li paměťová karta nahrazena jinou, bude číslo souboru přiřazováno v příslušném pořadí pro každou paměťovou kartu.