Digitální videokamera s rozlišením 4K/Digitální videokamera s vysokým rozlišenímFDR-AX100/FDR-AX100E/HDR-CX900/HDR-CX900E

Nast. připojení USB

Režim přenosu USB lze nastavit na připojení videokamery k počítači nebo jinému zařízení USB.

  1. – [Nastavení] – [Připojení] – [Nast. připojení USB] – požadované nastavení.

Popis položek nabídky

Auto (výchozí nastavení):
Videokamera automaticky vybere režim přenosu USB podle připojeného zařízení.
MTP:
Tento režim přenosu USB je kompatibilní s některými typy počítačů.
Mass Storage:
Tento režim přenosu USB je kompatibilní s mnoha typy zařízení USB.

Poznámka

  • Je-li videokamera připojena k externímu zařízení v režimu [MTP], obrazové soubory se zobrazí včetně data záznamu. Některé informace, jež jsou v těchto souborech zahrnuté, se však na připojeném zařízení nezobrazí. Chcete-li importovat snímky z videokamery do počítače, použijte aplikaci PlayMemories Home.
  • Pokud se okno „Device Stage*“ po připojení videokamery k počítači s operačním systémem Windows 7 nebo Windows 8 neotevře, nastavte položku [Nast. připojení USB] na možnost [Auto].

    *„Device Stage“ je nabídka systému Windows 7 či Windows 8, která slouží ke správě zařízení (videokamer, fotoaparátů atd.) připojených k počítači.