Digitální videokamera s rozlišením 4K/Digitální videokamera s vysokým rozlišenímFDR-AX100/FDR-AX100E/HDR-CX900/HDR-CX900E

Nastavení USB LUN

Vylepšuje kompatibilitu s externími zařízeními omezením funkcí připojení USB.

  1. – [Nastavení] – [Připojení] – [Nastavení USB LUN] – požadované nastavení.

Popis položek nabídky

Více (výchozí nastavení):
Toto nastavení použijte pro běžné operace.
Jeden:
Toto nastavení se pokuste použít pouze v případě, že se nemůžete připojit k externímu zařízení.