Digitální videokamera s rozlišením 4K/Digitální videokamera s vysokým rozlišenímFDR-AX100/FDR-AX100E/HDR-CX900/HDR-CX900E

Zvuk

Můžete zapnout či vypnout melodii, která se přehraje při zahájení nebo ukončení přehrávání nebo při obsluze videokamery.

  1. – [Nastavení] – [Obecná Nastavení] – [Zvuk] – požadované nastavení.

Popis položek nabídky

Zap. (výchozí nastavení):
Bude se přehrávat melodie.
Vyp.:
Melodie se nepřehrává.