Digitální videokamera s rozlišením 4K/Digitální videokamera s vysokým rozlišenímFDR-AX100/FDR-AX100E/HDR-CX900/HDR-CX900E

Režim letadlo

Při nástupu na palubu letadla lze funkci Wi-Fi dočasně vypnout.

  1. – [Nastavení] – [Obecná Nastavení] – [Režim letadlo] – požadované nastavení.

Popis položek nabídky

Vyp. (výchozí nastavení):
Normální nastavení.
Zap. ():
Toto nastavení použijte, jste-li na palubě letadla.