Digitální videokamera s rozlišením 4K/Digitální videokamera s vysokým rozlišenímFDR-AX100/FDR-AX100E/HDR-CX900/HDR-CX900E

Nastavení oblasti

Změnu času lze nastavit bez zastavování hodin. Při použití videokamery v jiných časových pásmech vyberte dané časové pásmo.

  1. - [Nastavení] – [Nastavení Hodin] – [Nastavení oblasti] - [Domov] – požadované nastavení.

Tip

  • Můžete také nastavit další místo jako [Cíl cesty].