Digitální videokamera s rozlišením 4K/Digitální videokamera s vysokým rozlišenímFDR-AX100/FDR-AX100E/HDR-CX900/HDR-CX900E

Připojení k počítači, příslušenství apod.

  • Neformátujte záznamová média videokamery pomocí počítače. Pokud tak učiníte, nemusí videokamera pracovat správně.
  • Při připojování videokamery k jinému zařízení pomocí komunikačních kabelů věnujte pozornost správnému připojení konektorů. Zasunete-li konektor násilím, mohou se poškodit kontakty, což může vést k poruše videokamery.
  • Je-li při zapnutém napájení videokamera připojena k jiným zařízením prostřednictvím připojení USB, nezavírejte monitor LCD. Mohlo by dojít ke ztrátě zaznamenaných obrazových dat.