Digitální videokamera s rozlišením 4K/Digitální videokamera s vysokým rozlišenímFDR-AX100/FDR-AX100E/HDR-CX900/HDR-CX900E

Poznámka ke kondenzaci vlhkosti

Přenesete-li videokameru přímo z chladného místa do tepla, může uvnitř videokamery dojít ke kondenzaci vlhkosti. Následně může dojít k poruše videokamery.

Pokud ke kondenzaci vlhkosti dojde

Videokameru po dobu 1 hodiny nezapínejte.

Dochází-li ke kondenzaci vlhkosti často

Ke kondenzaci vlhkosti může dojít, pokud videokameru přenesete z prostředí s nízkou teplotou do prostředí s vysokou teplotou (a naopak) nebo pokud videokameru použijete ve vlhkém prostředí, jako například v následujících případech:

  • Přenesete-li videokameru z lyžařské sjezdovky do vytápěné místnosti.
  • Přenesete-li videokameru z klimatizovaného automobilu nebo místnosti do prostředí s vysokou teplotou.
  • Použijete-li videokameru po bouřce nebo dešti.
  • Použijete-li videokameru na horkém a vlhkém místě.

Jak kondenzaci vlhkosti předcházet

Pokud přenesete videokameru z prostředí s nízkou teplotou do prostředí s vysokou teplotou, vložte ji do igelitového sáčku a ten neprodyšně uzavřete. Sáček sejměte, až se teplota uvnitř sáčku vyrovná teplotě okolního prostředí (po uplynutí přibližně 1 hodiny).