Digitální videokamera s rozlišením 4K/Digitální videokamera s vysokým rozlišenímFDR-AX100/FDR-AX100E/HDR-CX900/HDR-CX900E

Poznámky k bezdrátovému dálkovému ovladači

Před prvním použitím bezdrátového dálkového ovladače odstraňte ochrannou fólii.

  • K ovládání videokamery je třeba namířit senzor dálkového ovladače na videokameru.
  • Pokud bezdrátový dálkový ovladač nevyšle během určité doby žádné příkazy, světle modrý rámeček zmizí. Pokud stisknete jedno z tlačítek /// nebo ENTER znovu, zobrazí se rámeček v poloze, kde se zobrazil naposledy.
  • Některá tlačítka na monitoru LCD nebo v hledáčku pomocí tlačítek /// vybírat nelze.

Výměna baterie bezdrátového dálkového ovladače

  1. Stiskněte a přidržte západku, vložte nehet do mezery a sejměte kryt baterie.
  2. Vložte novou baterii tak, aby strana s „+“ směřovala nahoru.
  3. Zasuňte kryt baterie zpět do bezdrátového dálkového ovladače, až zaklapne.

  • Pokud se lithiová baterie vybije, může se zmenšit provozní dosah bezdrátového dálkového ovladače, popřípadě bezdrátový dálkový ovladač nemusí fungovat správně. V takovém případě vyměňte baterii za lithiovou baterii Sony CR2025. Použití jiné baterie může způsobit požár nebo výbuch.