Digitální videokamera s rozlišením 4K/Digitální videokamera s vysokým rozlišenímFDR-AX100/FDR-AX100E/HDR-CX900/HDR-CX900E

Údržba a skladování objektivu

  • Povrch čočky objektivu je třeba očistit měkkým hadříkem v následujících případech:
    • Na povrchu čočky jsou otisky prstů.
    • V horkém nebo vlhkém prostředí.
    • Je-li objektiv vystaven působení slané vody, jako například u moře.
  • Objektiv skladujte v dobře větraném a bezprašném prostředí.
  • Jako ochranu před plísněmi objektiv pravidelně čistěte a skladujte dle pokynů uvedených výše.