Digitální videokamera s rozlišením 4K/Digitální videokamera s vysokým rozlišenímFDR-AX100/FDR-AX100E/HDR-CX900/HDR-CX900E

Zapnutí napájení

Zapněte videokameru.

  1. Otevřete monitor LCD videokamery a zapněte napájení.
    • Videokameru můžete zapnout i stisknutím tlačítka POWER nebo vytažením hledáčku.

Vypnutí napájení

Zavřete monitor LCD.

Je-li vysunut hledáček, zatáhněte jej, jak je zobrazeno na obrázku níže.

  • Videokameru můžete vypnout i stisknutím tlačítka POWER.

Zapnutí a vypnutí videokamery pomocí monitoru LCD nebo hledáčku

Napájení videokamery se zapíná a vypíná v závislosti na stavu monitoru LCD nebo hledáčku.

Monitor LCD: Otevřený, hledáček: Zatažený
Napájení zapnuto
Monitor LCD: Otevřený, hledáček: Vytažený
Napájení zapnuto
Monitor LCD: Zavřený, hledáček: Zatažený
Napájení vypnuto
Monitor LCD: Zavřený, hledáček: Vytažený
Napájení zapnuto

Poznámka

  • Pokud je vytažený hledáček, videokamera se nevypne, ani když je zavřený monitor LCD. Při vypínání napájení videokamery se přesvědčte, že je hledáček umístěn ve výchozí poloze.