Digitální videokamera s rozlišením 4K/Digitální videokamera s vysokým rozlišenímFDR-AX100/FDR-AX100E/HDR-CX900/HDR-CX900E

Úprava funkce IRIS (clona)

Zde je následující postup úpravy funkce IRIS (clona).

 1. Stisknutím tlačítka PROGRAM AE nastavte funkci IRIS (clona), zisk (ISO), čas závěrky a expozici na hodnotu [Auto].

 2. Stisknutím tlačítka IRIS nastavte ruční režim funkce IRIS (clona).
  • Při každém stisknutí tohoto tlačítka se nastavení přepne mezi ručním a automatickým režimem.

  A: Hodnota clony

  B: Ikona pro přepnutí provozního režimu

  Popisy ikon pro přepnutí provozního režimu
  (Žádná ikona): ruční režim
  : automatický režim
  : ruční režim funkce [Expozice]
 3. Otočením voliče MANUAL upravte nastavení funkce IRIS (clona).
  • Když je hodnota nastavení zvýrazněná, funkci IRIS (clona) lze upravit pomocí voliče MANUAL.

Obnovení nastavení pomocí automatické úpravy

Znovu stiskněte tlačítko IRIS. Položka se zobrazí vedle hodnoty IRIS (clona).

Tip

 • Tato funkce je užitečná, pokud chcete rozostřit nebo zaostřit pozadí snímku.