Digitální videokamera s rozlišením 4K/Digitální videokamera s vysokým rozlišenímFDR-AX100/FDR-AX100E/HDR-CX900/HDR-CX900E

Úprava zisku (ISO)

Níže je vysvětlen postup nastavení zisku (ISO). Upravte zisk (ISO), jestliže jej nechcete zvýšit pomocí funkce Auto Gain Control (AGC).

  1. Stisknutím tlačítka PROGRAM AE nastavte funkci IRIS (clona), zisk (ISO), čas závěrky a expozici na hodnotu [Auto].

  2. Stisknutím tlačítka GAIN/ISO nastavte ruční režim nastavení zisku (ISO).
    • Při každém stisknutí tohoto tlačítka se nastavení přepne mezi ručním a automatickým režimem.
  3. Otočením voliče MANUAL upravte zisk (ISO).

Obnovení nastavení pomocí automatické úpravy

Znovu stiskněte tlačítko GAIN/ISO. Položka se zobrazí vedle hodnoty zisku (ISO).

Ve výchozím nastavení můžete nastavit hodnotu v rozsahu -3 dB až +33 dB.

Tip

  • Při nahrávání pomocí funkce [Plynul. pom. NAHR.] se rozsah zisku (ISO), který můžete ručně upravit, změní na hodnotu -3 dB až +27 dB.
  • V režimu nahrávání fotografií se uvedené nastavení změní na ISO a rozsah, ve kterém můžete hodnoty měnit, se upraví na ISO160 až ISO12800.