Digitální videokamera s rozlišením 4K/Digitální videokamera s vysokým rozlišenímFDR-AX100/FDR-AX100E/HDR-CX900/HDR-CX900E

Úprava expozice

Následující postup popisuje úpravu expozice, když je funkce [Expozice] přiřazena k tlačítku MANUAL (výchozí nastavení).

 1. Stisknutím tlačítka PROGRAM AE nastavte funkci IRIS (clona), zisk (ISO), čas závěrky a expozici na hodnotu [Auto].

 2. Stisknutím tlačítka MANUAL nastavte ruční režim expozice.
  • Při každém stisknutí tohoto tlačítka se nastavení přepne mezi ručním a automatickým režimem.

  A: Nastavení hodnoty
  Zleva doprava: IRIS (clona), zisk (ISO), čas závěrky
  B: Nastavení stavu

  Popisy ikon pro přepnutí provozního režimu

  (Žádná ikona): ruční režim

  : automatický režim

  : ruční režim funkce [Expozice]

 3. Otočením voliče MANUAL upravte nastavení funkce [Expozice].
  • Nastavení hodnoty IRIS (clona) / zisk (ISO) / čas závěrky se změní podle toho, kolikrát otočíte voličem.