Digitální videokamera s rozlišením 4K/Digitální videokamera s vysokým rozlišenímFDR-AX100/FDR-AX100E/HDR-CX900/HDR-CX900E

Úprava intenzity světla (ND filtr)

ND filtr umožňuje nahrávat snímky zřetelně, i když je příliš mnoho světla.

 1. Nastavte vypínač ND FILTER na možnost MANUAL a potom vyberte požadovanou pozici ND FILTER.
  OFF:
  Zruší funkci ND filtru.
  1:
  Sníží intenzitu světla na 1/4.
  2:
  Sníží intenzitu světla na 1/16.
  3:
  Sníží intenzitu světla na 1/64.

Při automatické úpravě funkce IRIS (clona)

Jestliže bliká indikátor ND filtru, změňte polohu vypínače ND FILTER požadovaným způsobem. Indikátor ND filtru bude svítit.

Tip

 • Pokud nastavíte příliš nízkou hodnotu funkce IRIS (clona) pro zachycení jasného objektu, difrakce může zabránit v zaostření na tento objekt. (Difrakce je běžný jev, ke kterému dochází u všech videokamer.) Použití ND filtru tento jev potlačuje a zlepšuje kvalitu nahraných dat.

Poznámka

 • Pokud změníte nastavení ND filtru během nahrávání, obraz a zvuk mohou být zkreslené.
 • Jestliže upravujete nastavení IRIS (clona) ručně, ikona ND filtru nebude blikat, ani když bude třeba nastavení ND filtru upravit.