Digitální videokamera s rozlišením 4K/Digitální videokamera s vysokým rozlišenímFDR-AX100/FDR-AX100E/HDR-CX900/HDR-CX900E

Používání zoomu

Obraz lze při nahrávání přiblížit.

 1. Chcete-li zvětšit nebo zmenšit velikost obrazu, posuňte páčku funkce zoom v odpovídajícím směru.
  W:
  Širší rozsah zobrazení (širokoúhlý záběr)
  T:
  Přiblížené zobrazení (teleobjektiv)
  • Jemným posunutím páčky funkce zoom lze dosáhnout pomalejší změny přiblížení. Větším vychýlením docílíte rychlejšího přiblížení.

  A: Širokoúhlý záběr

  B: Teleobjektiv

Poznámka

 • Pokud je ve videokameře použit software verze 1.00, bude rychlost zoomu při nahrávání videa mírně pomalejší. Chcete-li zjistit verzi softwaru ve videokameře, vyberte položku - [Nastavení] - [Obecná Nastavení] - [Verze]. (Položka nabídky [Verze] se bude zobrazovat u verze softwaru 2.00 nebo novější.)
 • Držte prst na páčce funkce zoom. Pokud páčku funkce zoom uvolníte, může také být zaznamenám její zvuk.
 • Pomocí tlačítka W/T na monitoru LCD rychlost zoomu měnit nelze.
 • Minimální možná vzdálenost mezi videokamerou a snímaným objektem při ostření je přibližně 1 cm pro širokoúhlý záběr a přibližně 100 cm pro teleobjektiv.