Digitální videokamera s rozlišením 4K/Digitální videokamera s vysokým rozlišenímFDR-AX100/FDR-AX100E/HDR-CX900/HDR-CX900E

Zvětšení snímku za účelem lepšího ručního ostření (Lupa zaostření)

Aktuálně nahrávaný snímek můžete zvětšit, a zjistit tak, zda je objekt zaostřený.

 1. Stiskněte tlačítko FOCUS MAGNIFIER a potom klepněte na část, kterou chcete zvětšit.
  • Na horní, spodní, pravé a levé straně středu zvětšené části se zobrazí značky .
 2. Klepnutím na jednu ze značek přesuňte snímek v požadovaném směru.

Tip

 • Při každém stisknutí tlačítka FOCUS MAGNIFIER se míra zvětšení změní následujícím způsobem:

  Videa: mezi nastavením ×1 → ×2 → ×4 → Vypnuto

  Fotografie: mezi nastavením ×1 → ×6,3 → ×12,6 → Vypnuto

Poznámka

 • I když je obraz na videokameře zvětšený, pořízený snímek zvětšený nebude.
 • Pokud je nastaveno ruční ostření, můžete je upravit, když je na monitoru LCD zobrazen zvětšený snímek.