Digitální videokamera s rozlišením 4K/Digitální videokamera s vysokým rozlišenímFDR-AX100/FDR-AX100E/HDR-CX900/HDR-CX900E

Vzhled obrazovky Prohlížení události

Popisuje položky obrazovky Prohlížení události.

Obrazovka Prohlížení události

 1. Na obrazovku MENU
 2. Název události
 3. K předchozí události
 4. Přechod do režimu nahrávání videí/fotografií
 5. Přehrávání krátkých videí (Přehrávání průřezu)
  • Zobrazí se, pouze když je položka [Formát souboru] nastavena na možnost [AVCHD].
 6. Zbývající kapacita baterie
 7. Přepnutí formátu videa (XAVC S/AVCHD/MP4)
  • Zobrazená ikona se liší v závislosti na nastavení [Formát souboru].
 8. Události
 9. K další události
 10. Lišta časové osy 
 11. Změna měřítka událostí (přibližně 3 měsíce/1,5 roku)

Obrazovka indexu

 1. Název události
 2. Zavření obrazovky indexu
 3. K předchozí události
 4. K další události
 5. Přechod do režimu nahrávání videí/pořizování fotografií
 6. Poslední přehrávaný snímek
 7. Doba záznamu/počet fotografií
 8. Přepnutí mezi obrazovkou přehrávání videí/fotografií (VISUAL INDEX)

  Vyberte typ snímku (FILM, FOTOGRAFIE, FILM/FOTOGR.), který chcete přehrávat.

 9. Video
 10. Fotografie

Poznámka

 • Zobrazené ikony se mohu v závislosti na modelu lišit.

Tip

 • Zmenšené snímky, které na obrazovce indexu umožňují shlédnout více obrazů najednou, se nazývají „miniatury“.