Digitální videokamera s rozlišením 4K/Digitální videokamera s vysokým rozlišenímFDR-AX100/FDR-AX100E/HDR-CX900/HDR-CX900E

Přehrávání krátkých videí (Přehrávání průřezu)

Videa a fotografie si lze prohlédnout ve formě krátkého filmu.

 • Tato funkce je dostupná, pouze pokud je položka [Formát souboru] nastavena na možnost [AVCHD].
 1. Otevřete monitor LCD a stisknutím tlačítka (Zobrazit snímky) přejděte do režimu přehrávání.
  • Popřípadě lze použít položku (Zobrazit snímky) na monitoru LCD.

 2. Zobrazte požadovanou událost ve středu obrazovky Prohlížení události a vyberte položku [Průřez].

 3. Přehrajte video nebo fotografii.

 4. Vyberte požadovanou činnost, která proběhne po skončení Přehrávání průřezu.

  A: Videokamera znovu přehraje scény Přehrávání průřezu.

  B: Nastavení Přehrávání průřezu je možné změnit.

Tlačítka operací přehrávání

/: Předchozí/další

: Hlasitost

: Kontext

/: Přehrávání/pozastavení

: Zastavení

Poznámka

 • Videa v jiném formátu než AVCHD nelze pomocí funkce Přehrávání průřezu přehrát.
 • Scény Přehrávání průřezu se změní při každém výběru funkce Přehrávání průřezu.
 • Nastavení [Rozsah přehrávání] je po zastavení Přehrávání průřezu vymazáno.
 • Nelze-li hudební soubor po přenosu do videokamery přehrát, může být poškozen. Výběrem položek – [Nastavení] – [Nastavení Přehrávání] – [Vyprázdnit hudbu] hudební soubor odstraňte a přeneste jej znovu. Hudební data nahraná videokamerou při výchozím nastavení pomocí aplikace „Music Transfer“ lze obnovit. Pokyny k použití najdete v nápovědě k aplikaci „Music Transfer“ (modely s kódováním barev NTSC a vstupním/výstupním konektorem USB).
 • Zvuk použitý pro Přehrávání průřezu bude převeden na 2kanálový stereofonní zvuk.