Digitální videokamera s rozlišením 4K/Digitální videokamera s vysokým rozlišenímFDR-AX100/FDR-AX100E/HDR-CX900/HDR-CX900E

Přehrávání uloženého scénáře

Scénáře uložené v této videokameře lze přehrávat.

  • Tato funkce je dostupná, pouze pokud je položka [Formát souboru] nastavena na možnost [AVCHD].
  1. Vyberte položky – [Funkce přehrávání] – [Scénář], vyberte požadovaný scénář a poté vyberte položku .

Tip

  • Chcete-li uložený scénář smazat, vyberte položky – [Smazat]/[Smazat Vše] na obrazovce [Scénář].