Digitální videokamera s rozlišením 4K/Digitální videokamera s vysokým rozlišenímFDR-AX100/FDR-AX100E/HDR-CX900/HDR-CX900E

Přehrávání videí ve formátu MP4 (ve formátu HD) (přepínání formátu filmu)

Na obrazovce Prohlížení události je možné změnit formát videa, které chcete přehrát nebo upravit.

  1. Stisknutím tlačítka (Zobrazit snímky) na videokameře přejděte do režimu přehrávání.
  2. V pravém horním rohu monitoru LCD vyberte formát videa, který chcete přehrát ( nebo ).
    • V závislosti na nastavení [Formát souboru] se může místo ikony zobrazit jiná ikona.

    • Formát videa, které chcete přehrát nebo upravit, bude nastaven na požadovanou hodnotu.