Digitální videokamera s rozlišením 4K/Digitální videokamera s vysokým rozlišenímFDR-AX100/FDR-AX100E/HDR-CX900/HDR-CX900E

Rozdělení videa

Nahrané video lze ve vybraném místě rozdělit.

  • Tato funkce je dostupná, pouze pokud je položka [Formát souboru] nastavena na možnost [AVCHD].
  1. Na obrazovce přehrávání videa vyberte položky – [Rozdělit].

  2. Pomocí / vyberte místo, ve kterém chcete video rozdělit na scény, a klepněte na .

    A: Návrat na začátek vybraného videa

    B: Upravuje místo rozdělení s větší přesností

Poznámka

  • Mezi bodem, který jste vybrali, a skutečným dělícím bodem může být malý rozdíl, protože videokamera volí bod dělení na základě asi půlsekundových dílů.
  • Videa ve formátu XAVC S nebo MP4 nelze rozdělit.