Digitální videokamera s rozlišením 4K/Digitální videokamera s vysokým rozlišenímFDR-AX100/FDR-AX100E/HDR-CX900/HDR-CX900E

Zvětšení části videa XAVC S 4K na obrazovce během přehrávání na televizoru (Přehrávání výřezu)

Při přehrávání videa nahraného ve formátu [XAVC S 4K] na televizoru lze zvětšit požadovanou část obrazu. Zvětšená část se bude přehrávat v obrazové kvalitě vysokého rozlišení.

V případě přehrávání videí i fotografií budou oříznuty a zvětšeny i fotografie.

 1. Přepněte nastavení videokamery podle rozlišení připojeného 4K nebo HD televizoru.
  • – [Nastavení] – [Připojení] – [Rozlišení HDMI] – požadované nastavení.
  [Rozlišení HDMI]:

  Pro TV s rozlišením 4K: [Auto](*), [2160p/1080p](*), [1080p], [1080i], [720p]

  Pro HD TV: [Auto], [1080p], [1080i], [720p]

  * Na několik sekund po zapnutí či vypnutí funkce Přehrávání výřezu se zobrazí černá obrazovka.

 2. Připojte kabel HDMI () (součást dodávky) ke konektoru HDMI OUT () na videokameře a ke vstupnímu konektoru HDMI () na televizoru.
 3. Přehrajte požadované video uložené ve videokameře.
 4. Během přehrávání videa se na displeji LCD dotkněte tlačítka (Přehrávání výřezu).
  Zobrazí se rámeček přehrávání výřezu.

 5. Na displeji LCD videokamery se dotkněte oblasti, kterou chcete zvětšit.

  Velikost oříznutého obrazu lze upravit pomocí tlačítek (přiblížení)/ (oddálení). Velikost obrazu lze také upravit pomocí páčky power zoom.

Poznámka

 • Přiblížení/oddálení je zpřístupněno v softwaru ve verzi 3.00 nebo novější. Pro ověření verze softwaru vyberte - [Nastavení] - [Obecná Nastavení] - [Verze]. (Položka [Verze] se v menu zobrazí se softwarem ve verzi 2.00 nebo novější.)
 • Zvětšený obraz nelze přehrávat na displeji LCD videokamery.
 • Tlačítko (Přehrávání výřezu) se na displeji LCD videokamery nezobrazí v těchto případech:
  • Když videokameru připojíte k televizoru, který nenabízí rozlišení 4K ani HD
  • Když přehráváte video ve formátu XAVC S HD nebo AVCHD
  • Když přehráváte pouze fotografie
 • Rámeček přehrávání výřezu se nemusí zobrazit, pokud se dotknete okraje obrazovky přehrávání.