Digitální videokamera s rozlišením 4K/Digitální videokamera s vysokým rozlišenímFDR-AX100/FDR-AX100E/HDR-CX900/HDR-CX900E

Nastavení položek nabídky

Videokamera nabízí v každé ze 6 kategorií nabídky různé položky.

  1. Vyberte .

  2. Vyberte kategorii.

  3. Vyberte požadovanou položku nabídky.

Poznámka

  • Výběrem dokončete nastavení nabídky nebo se vraťte na předchozí obrazovku.

Rychlé vyhledání položky nabídky

Nabídky [Kamera/Mikrofon] a [Nastavení] mají podkategorie. Vyberte ikonu podkategorie tak, abyste mohli vybrat požadovanou položku nabídky.

A: Ikony podkategorií

Pokud nelze vybrat položku nabídky

Některé položky nebo nastavení nabídky nemusí být v závislosti na nastaveních videokamery dostupné. Po výběru šedých položek nebo nastavení nabídky videokamera zobrazí důvod, proč nelze danou položku vybrat.