Digitální videokamera s rozlišením 4K/Digitální videokamera s vysokým rozlišenímFDR-AX100/FDR-AX100E/HDR-CX900/HDR-CX900E

Použití klávesnice

Je-li třeba zadat nějaký text, zobrazí se na monitoru LCD klávesnice.

 1. Přepnutí typu znaků.

  Při každém klepnutí na toto tlačítko se typ vkládaných znaků mění mezi písmeny, číslicemi a symboly.

 2. Klávesnice

  Při každém stisknutí tohoto tlačítka se zobrazený znak přepne na další dostupnou volbu.

  Příklad: Chcete zadat text „abd

  Vyberte tlačítko [abc], jedním klepnutím zobrazte „a“. Klepněte na , vyberte tlačítko [abc], dvojitým klepnutím na toto tlačítko zobrazte „b“. Vyberte tlačítko [def] a dvojitým klepnutím na toto tlačítko zobrazte „d“.

 3. Mezer.

  Zadá mezeru.

 4. Vstupní pole

  Zde jsou zobrazeny zadané znaky. označuje omezení délky textu.

 5. Posun kurzoru

  Posune kurzor ve vstupním poli doprava či doleva.

 6. Vymazat

  Odstraní znak před kurzorem.

 7. Přepne další znak na velké nebo malé písmeno.

 8. Potvrdit

  Dokončí zadání.

Chcete-li zadání textu zrušit, vyberte .