Digitální videokamera s rozlišením 4K/Digitální videokamera s vysokým rozlišenímFDR-AX100/FDR-AX100E/HDR-CX900/HDR-CX900E

Ostření

Zaostřit můžete také ručně. Tuto funkci můžete vybrat také v případě, že chcete záměrně zaostřit na určitý objekt.

  1. – [Kamera/Mikrofon] – [Ruční Nastavení] – [Ostření] – požadované nastavení.

Popis položek nabídky

Auto (výchozí nastavení):
Zaostření je upraveno automaticky.
Ručně :

Zobrazí se položka .

Nastavte ostření pomocí funkce (blízký objekt) nebo (vzdálený objekt). Pokud již ostření nelze dále nastavit na bližší objekty, zobrazí se ikona . Pokud již ostření nelze dále nastavit na vzdálenější objekty, zobrazí se ikona .

Poznámka

  • Minimální možná vzdálenost mezi videokamerou a snímaným objektem při ostření je přibližně 1 cm pro širokoúhlý záběr a přibližně 100 cm pro teleobjektiv.

Tip

  • Snáze zaostříte, posunete-li páčku funkce zoom směrem k písmenu T (teleobjektiv). Zaostřete na objekt a poté nastavte požadovaný záběr posunutím páčky funkce zoom směrem k písmenu W (širokoúhlý záběr). Chcete-li nahrávat objekt zblízka, posuňte páčku funkce zoom směrem k W (širokoúhlý záběr) a poté upravte zaostření.
  • Videokamera zobrazí informace o ohniskové vzdálenosti na několik sekund, když je funkce [Ostření] nastavena na možnost [Ručně] nebo při ručním nastavení zaostření. Tyto informace lze použít jako vodítko v případě tmavého objektu a obtížného nastavení zaostření.