Digitální videokamera s rozlišením 4K/Digitální videokamera s vysokým rozlišenímFDR-AX100/FDR-AX100E/HDR-CX900/HDR-CX900E

Volba scény

Snímky lze efektivně nahrávat v nejrůznějších situacích.

 1. – [Kamera/Mikrofon] – [Nast. Fotoaparátu] – [Volba scény] – požadované nastavení.

Popis položek nabídky

(Auto) (výchozí nastavení):
Nastaví kvalitu obrazu automaticky.
(Noční scéna)(*):

Použijete-li stativ (prodává se zvlášť), můžete zachytit překrásné noční scény.

(Vých./Záp. slunce)(*):

Toto nastavení vyberte, chcete-li zachovat atmosféru scén při západu či východu slunce.

(Ohňostroj)(*):

Pořizování efektních snímků ohňostroje.

(Krajina)(*):

Jasně snímá vzdálené objekty. Toto nastavení také zabrání tomu, aby videokamera zaostřila na okenní sklo nebo kovové pletivo mezi videokamerou a objektem.

(Portrét):

Toto nastavení vyberte, chcete-li změkčením pozadí zvýraznit objekt v popředí, například tvář nebo květiny.

(Bodový reflektor):

Toto nastavení vyberte, chcete-li zabránit přílišné bělosti tváří postav, jež stojí v silném světle.

(Pláž):

Snímání živých snímků moře nebo jezera.

(Sníh):

Snímání jasných snímků zasněžené krajiny.

*Přizpůsobeno pro zaostření na objekty ve větší vzdálenosti.

Poznámka

 • Nastavíte-li [Volba scény], zruší se následující nastavení.
  • Vyvážení bílé
  • Kinotón
  • IRIS (clona)
  • Čas závěrky
  • Zisk (ISO)