Digitální videokamera s rozlišením 4K/Digitální videokamera s vysokým rozlišenímFDR-AX100/FDR-AX100E/HDR-CX900/HDR-CX900E

Úroveň nahr. zvuku

Je možné nastavit úroveň záznamu zvuku.

  1. – [Kamera/Mikrofon] – [Mikrofon] – [Úroveň nahr. zvuku] – požadované nastavení.

Popis položek nabídky

Auto (výchozí nastavení):
Úroveň záznamu zvuku je nastavena automaticky.
Ručně ():
Úroveň záznamu zvuku nastavíte pomocí tlačítka (zvýšení úrovně záznamu zvuku) a tlačítka (snížení úrovně záznamu zvuku).

Poznámka

  • K resetování nastavení dojde vždy, když přepnete mezi možností [Auto] a [Ručně].
  • Je-li položka [Úroveň nahr. zvuku] nastavena na možnost [Ručně], následující položka se přepne na [Vyp.].
    • Zoom vest. mikrof.
  • Doporučujeme, abyste měli při kontrole úrovně za provozu nasazena sluchátka.
  • Nahráváte-li nepřetržitě hlasitý zvuk, lze předchozím nastavením nižší úrovně zajistit dynamický záznam zvuku.
  • Omezovač je aktivní vždy, tj. bez ohledu na hodnotu nastavení úrovně záznamu.
  • Při použití samostatného mikrofonu, který je spojen s vícefunkčními sáňkami, bude nastavení úrovně záznamu neplatné a úroveň záznamu nebude možné nastavit.
  • Po nastavení položky [Zrušení mého hlasu] na [Zap.] nebude již možné změnit úroveň záznamu zvuku.