Digitální videokamera s rozlišením 4K/Digitální videokamera s vysokým rozlišenímFDR-AX100/FDR-AX100E/HDR-CX900/HDR-CX900E

Zebra

Jako vodítko pro nastavování jasu lze použít vzorek zebry.

  1. – [Kamera/Mikrofon] – [Asistence Snímání] – [Zebra] – požadované nastavení.

Popis položek nabídky

Vyp. (výchozí nastavení):
Zebra se nezobrazí.
Zap.:
Zobrazí a úroveň jasu (IRE). Upravte úroveň jasu pomocí tlačítek /.

IRE (Institute of Radio Engineers) je měřítkem úrovně videosignálu, které se používá jako základ jasu. Referenční úroveň (prahová úroveň) je nastavena na hodnotu 0 (%) a maximální úroveň (úroveň úplně bílé) je nastavena na hodnotu 100 (%).

Poznámka

  • Pokud úroveň jasu objektu překračuje 100 IRE, může být obraz přeexponovaný.

Tip

  • Zebra se nenahrává spolu s obrazem.