Digitální videokamera s rozlišením 4K/Digitální videokamera s vysokým rozlišenímFDR-AX100/FDR-AX100E/HDR-CX900/HDR-CX900E

Vyznačení

Obraz lze na monitoru LCD zobrazit s barevně zvýrazněnými obrysy. Tato funkce umožňuje úpravu zaostření.

  1. – [Kamera/Mikrofon] – [Asistence Snímání] – [Vyznačení] – požadované nastavení.

Popis položek nabídky

Zap./Vyp. (výchozí nastavení):
Je-li položka [Vyznačení] nastavena na možnost [Zap.], zobrazí se // a snímky se zobrazí se zvýrazněnými obrysy. Tato funkce umožňuje úpravu zaostření. (Výchozí nastavení je [Vyp.].)
Barva:
Můžete vybrat z těchto barev: [Bílá], [Červená] nebo [Žlutá]. (Výchozí nastavení je [Bílá].)
Úroveň:
Máte k dispozici tyto možnosti pro citlivost vyznačení: [Vysoká], [Střední] nebo [Nízká]. (Výchozí nastavení je [Střední].)

Poznámka

  • Zvýrazněné obrysy se nemusí zobrazovat na tmavém místě.

Tip

  • Zvýrazněné obrysy se nenahrávají spolu s obrazem.