Digitální videokamera s rozlišením 4K/Digitální videokamera s vysokým rozlišenímFDR-AX100/FDR-AX100E/HDR-CX900/HDR-CX900E

Zobr. dat kamery

Vyberte, jaké hodnoty nastavení se mají zobrazit.

  1. – [Kamera/Mikrofon] – [Asistence Snímání] – [Zobr. dat kamery] – požadované nastavení.
Vyp.:
Zobrazí jen ty hodnoty nastavení, které lze upravit ručně.
Zap. (výchozí nastavení):
Vždy zobrazí hodnoty všech nastavení.